Over Stichting Woonz

Wij gaan voor sociale online innovatie
zodat iedere senior kan blijven wie hij of zij is geworden.

Heb je nog leuke ideeën of vragen? Mail ons

Je bent maar één keer oud

Senioren in Nederland empoweren om zelf keuzes te maken: dát is waar Stichting Woonz voor staat. In 2040 zullen er namelijk 2,5 miljoen 75-plussers zijn en dat betekent dat de vraag naar zorg en geschikte seniorenwoningen zal toenemen. En waar start je dan zonder overzicht? Stichting Woonz ondersteunt senioren en hun omgeving in het creëren van een overzicht aan mogelijkheden. Op deze manier zijn senioren in staat in het kiezen van hun eigen woon- en leefomgeving afgestemd op hun persoonlijke situatie. De ondersteuning moet leiden tot keuzeblijheid bij senioren om gelukkig ouder worden. Dit kan tenslotte maar één keer.

Visie

Stichting Woonz gelooft in een samenleving waar iedereen de mogelijkheid heeft om te kunnen kiezen hoe hij oud wil worden of zijn. Wij geloven dat dit bijdraagt aan de zelfredzaam en het levensplezier van senioren. Wij geloven in keuzeregie en daarmee in een herwaardering van het ouder worden in Nederland.

Missie

Wij ambiëren om een eigentijdse en onafhankelijke online ondersteuning van alle senioren in Nederland zo prettig mogelijk te maken. Ieder mens is uniek en heeft verschillende wensen, verwachtingen en behoeften. Als facilitator maakt Stichting Woonz op basis van deze persoonlijke situatie inzichtelijk wat er mogelijk is voor het kiezen van de eigen woon- en leefomgeving. De senior staat centraal, maar wij ondersteunen ook de naasten van senioren en zorgprofessionals in dit proces.

Financiering

Om projecten te realiseren zijn financiële middelen nodig. Deze worden geworven middels subsidies van bijvoorbeeld het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, partnerships met gemeenten en het bedrijfsleven.
Alle geworven gelden worden toegekend aan door het bestuur goedgekeurde projecten en worden voor 100% besteed aan de projectdoelstelling en de bijhorende projectkosten.  

Plannen en verantwoording

Bekijk ons beleidsplan.

Bestuur Stichting Woonz

Het bestuur van Stichting Woonz ziet toe op het goed functioneren en controleert de uitgaven. Het bestuur komt vier keer per jaar bijeen en bespreekt de voortgang van de projecten en stuurt bij waar nodig. De bestuurders hebben een mix aan ervaring op het gebied van online mogelijkheden, CRM, data analyse, wensen van senioren en mantelzorgers, gemeentelijke vraagstukken en Rijksoverheid programma’s

Sandra Koopman - Voorzitter

Sandra Koopman

Voorzitter

Else Leih - Secretaris

Else Leih

Secretaris

Annemiek Schut - Penningmeester

Annemiek Schut

Penningmeester

Cora Postema - Algemeen bestuurslid

Cora Postema

Algemeen bestuurslid

Jaap van Oort - Algemeen bestuurslid

Jaap van Oort

Algemeen bestuurslid

Contact

E-Mailinfo@stichtingwoonz.nl
AdresRiviervismarkt 5
2513 AM Den Haag
KVK66701155
RSIN856665745

Mogen wij jou helpen te vernieuwen?

Graag dragen wij bij aan vernieuwingen waarbij wij onze kwaliteit op het gebied van online empowerment, data analyse en de kennis van het senioren vraagstuk centraal kunnen inzetten.

Neem gerust contact op om jouw idee te bespreken!

Scroll naar top