Keuzeblijheid voor senioren

Stichting Woonz empowert senioren in heel Nederland
om zelf keuzes te maken over hoe zij oud willen worden.

Heb je nog leuke ideeën of vragen? Mail ons

Onze Projecten

Samen met overheden, verzekeraars en organisaties
werken wij aan de volgende projecten:

Senior met tablet in woonkamer

Utrecht voor later

Utrecht is de eerste gemeente die de sprong heeft gewaagd om senioren écht centraal te zetten. Op utrecht.voorlater.nl worden senioren geïnspireerd om na te denken over hun eigen woonomgeving later. Voor Later is ontstaan uit een vraag van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. De Gemeente Utrecht heeft het vraagstuk samen met Stichting Woonz en ouderenbonden uitgewerkt.

Voor meer informatie over dit project mail naar info@stichtingwoonz.nl.

Data Driven Innoveren in de Ouderenzorg

Op dit moment werken wij met CZ Zorgkantoor en zorgorganisaties in de Haagse regio aan het in kaart brengen van de customer journey binnen Wmo – Zvw – Wlz.
Stichting Woonz geeft aanbieders van wonen en zorg toegang tot data analyses om de eigen doelgroep beter te leren kennen en omgevingsanalyses te maken. Zo kunnen zij nu en in de toekomst aansluiten bij de wensen en verwachtingen van senioren. Wij doen dat door het ontsluiten van data via Woonz.nl, het analyseren van openbare data bronnen en het ondersteunen van organisaties om cliëntstromen in kaart te brengen.

Voor meer informatie over dit project bel Annemiek Schut op 06-11381885 of mail naar a.schut@woonz.nl.

Onze Focusgebieden


Senioren middels online mogelijkheden empoweren
om zelf keuzes te maken over hoe zij gelukkig oud willen worden

Senior in Den Haag (Lange Voorhout)

Toekomstbestendige leefomgeving

Om écht inzicht te hebben in toekomstbestendige leefomgevingen is de lokale transparantie noodzakelijk. Stichting Woonz ondersteunt hierbij middels een lokaal online platform. Voor gemeenten betekent dit dat zij hun ambitie een leefbare stad kunnen realiseren voor senioren en mogelijk de Wmo uitgaven te beheersen. Gemeente Utrecht is hierin voorloper middels het platform Utrecht.voorlater.

Mogelijkheden op maat

Ieder mens is anders en dat vertaalt zich naar andere wensen, behoeften en verwachtingen. Ook is het afhankelijk van ieders financiële situatie en gezondheid wat de mogelijkheden zijn vanuit de verschillende zorgwetten (Zvw, Wlz en Wmo). Door keuzehulpen kunnen senioren inzicht in opties verrijken en worden zij ondersteunt bij besluiten.

Senior vrouw met mobiel en laptop
Diversiteit omarmen

Diversiteit in wensen en behoeften omarmen

Een senior van 85 heeft andere behoeften dan een senior die net met pensioen is. Ook een senior die woonachtig is in een dorp in Friesland zal andere behoeften hebben dan een senior die in het centrum van Rotterdam leeft. Het is noodzakelijk om inzicht te vergroten in de diversiteit van wensen van senioren en de onderlinge verschillen.

Ondersteuning mantelzorgers en zorgprofessionals

Niet iedere senior beschikt over de capaciteiten om eigen regie te behouden of te hebben. Mantelzorgers en zorgprofessionals spelen ook een belangrijke ondersteuningsrol in het oriëntatie-, zoek- en keuzeproces. Als deze belangrijke personen meer weten over de mogelijkheden hebben zij ook meer handvatten om een verschil te maken voor de senior.

Mogen wij jou helpen te vernieuwen?

Graag dragen wij bij aan vernieuwingen waarbij wij onze kwaliteit op het gebied van online empowerment, data analyse en de kennis van het senioren vraagstuk centraal kunnen inzetten.

Neem gerust contact op om jouw idee te bespreken!

Scroll naar top